vzhůru, bratři milí

Vzhůru, bratři milí,
v této noční chvíli,
anděl Páně zpívá Gloria!
Co pak to má býti,
v Betlémě se svítí,
běž tám spěšně, nebo půjdu já.

Pak ti něco povím,
jen co se to dovím,
co to bude medle namenat.
Až příjdeme domů,
podivíš se tomu,
divnou věc ti budu povídat.

zaplesali hory
s andělskými zbory,
u Betléma jásá Gloria!
V jeslích dítko krásné,
jako slunce jasné,
matko jeho Panna Maria.

S andělskými dary
Pánu věčné slávy
zaspívejme všichni Gloria!
Vítej, Jezu Kriste,
synu panny čisté,
vítej, spáso naše jediná.
06.03.2008 12:53:51 | stálý odkaz


Nesem vám noviny

nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte!
Slyšte je pilně a neomilně,
slyšte je pilně a neomillně, rozjímejte.

Syna porodila čistá panna.
V jesličky vložila Krista Pána.
Jej ovinula azavinula,
jej ovinula a zavinula, plenčičkami.

K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
Jeho vitáhli, jeho chválili,
jeho vitáhli, jeho cválili, dary nesli.
06.03.2008 12:44:41 | stálý odkaz


Já bych rád k Betlému

Já bych rád k betlému,
k Ježíšku malému,
mám doma křepeličku
a pěknou žežuličku,
ty mu odvedu.
Bude žežulička vyrážet ježíška,
u hlavičky jeho sedávat,
líbezně mu bude kukávat:
,,Kukuku! Kukuku! Zráv buď Ježíšku!"

Bude křepelička vyrážet Ježíška,
u hlavičky jeho létávat, pět peněz bude čítávat:
,,Pět peněz, pět peněz! Ach, kéž jsem v nebi dnes!"
06.03.2008 09:53:30 | stálý odkaz


Vinšujeme vám štěstí, zdraví

Vinšujeme vám štěstí, zdraví,
svaté Boží požehnání,
požehnání tomu domu,
co dobrého všecko k tomu.

Nesem vám dobrou novinu,
dal Pán Bůh šťastnou hodinu.
Panna syna porodila,
panenství neporušila.

Porodila ho v Betlémě,
mezi hovady na seně,
Duchem svatým ho počala,
hajej, hyjej, mu zpívala.

Nejprv, pane hospodáři,
ať se volům, ovcím daří.
Prodali jste ze stodoli,
dejte groš, dva do toboly.

Ten rok velmi šťastný bude,
obrodí se vám cibule,
naplní se vám stodola,
zaraduje se tobola.
06.03.2008 09:33:58 | stálý odkaz


tichá noc

Tichá noc, svatá noc,
náhle v ní jásot zní.
Anděl sestoupil v pastýřův stan,
zní teď sradostí do světa stran:
nám je dnes Spasitel dán,
nám je dnes Spasitel dán.

Tichá noc, svatá noc;
v jesličkách v plenčičkách
leží všemocný vesmíru Pán,
Pannou Marií opatrován,
pastýři obdarován,
pastýři obdarován.

Tichá noc, přesvatá noc;
vše jal sen, Josef jen
s Pannou Marií u jeslí dbí,
tam, kde spanilí Ježíšek spí,
anděly opěvován,
anděly opěvován.
06.03.2008 09:23:49 | stálý odkaz


Pastýři, nespěte

Pastýři, nespěte, ej pastýři, nespěte!
K Betlému pospěšte, ej, k Betlému pospěšte!
Zdali jste to znamení neviděli na nebi?
Co se stalo o půl noci při slavném narození,
po příchodu Masiáše, jaké to podivení.

Poslyšte, poslyšte, slyšet koledy nové!
V městečku v Betlémě leží dítě a seně.
Všichni už tam spěchají, dary své mu dávají.
Pojďte rychle, Kubo, Barto, Jezulátko spatříme,
v Betlémě tam u jesliček jemu se pokloníme.

Pastýři, nespěte, ej pastýři, nespěte!
K Betlému pospěšte, ej k Betlému pospěšte.
06.03.2008 09:02:23 | stálý odkaz


Chtíc, aby spal

Ctíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi
matka, jež ponocovala, miláčkovi:
Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh,
přeje ti v lásce celý ráj, pozemský luh.

Dřímej, to matky žádost je, holubičko.
V tobě se duše raduje, ó perličko.
Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest.
Velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd.

Ó fialko, ó lilium, ó růže má,
nynej, vonné konvalium, zahrádko má.
Ó loutko má, ó labuť má, můj slavíčku,
nynej, má harfo líbezná, cimbálíčku.
05.03.2008 14:48:16 | stálý odkaz


Štěstí, zdraví, pokoj svatý

Štěstí, zdraví, pokojsvatý
vinčujeme vám,
Nejprv pánu hospodáři,
pak vašim dítkám!
Z daleka se beřeme,
novinu vám neseme,
co jest sevám přihodilo
v městě Betlémě.

Narodil se tam synáček,
posílá mě k vám,
byste mu koledy dali,
však já mu ji dám.
Chlebíčka nechce bráti,
nakrmila ho máti,
radš tolárek neb dukátek
máte poslati.

Pěkně prosím, odbuďte mě,
nemám tu kdy stát,
ještě musím do Betléma
dítko kolíbat.
Dítko je to bohatý,
v neby vám to zaplatí,
že se bude po smrti
sním radovati.
05.03.2008 14:35:28 | stálý odkaz


Přišlo jsi k nám, Jezulátko

Přišlo jsi k nám, Jezulátko,
ty rozmilé pacnolátko,
abychom my živi byli,
z pravé cesty nezbloudili.
Přišlo jsi k nám, Jezulátko!
05.03.2008 14:31:17 | stálý odkaz


Anděl pastýřům zvěstoval

Anděl pastýřům zvěstoval,
aby se každý radoval,
radujme se, veselme se
z jeho narození.

Že se narodil Kristus Pán,
od Boha otce nám poslán,
radujme se...

Zrozen nám k vykoupení
od věčného zatracení,
radujme se...
05.03.2008 14:24:38 | stálý odkaz


Slyšeli jsme v Betlémě

Slyšeli jsme v Betlémě,
že tam leží na seně
to překrásné pacholátko,
ušlechtilé Jezulátko,
Josef s Matkou je hlidá,
vůl a osel zahřívá.

Přišli jsou tam pastýři,
chtěli hráti na dudy.
Neměli naštelováno,
dohromady zformováno,
každej hrál jensvou notou,
k tomu si dupal nohou.
05.03.2008 14:15:02 | stálý odkaz


Narodil se Kristus Pán


Narodil se Kristus Pán, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského
nám, nám narodil se!

Jenž proeokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života čistého...

Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se.
Z života čistého...
05.03.2008 14:07:39 | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se